Thời gian nghỉ thai sản của giáo viên: Trùng nghỉ hè thì sao?

PTV Cát Tiên

Administrator
Thông thường giáo viên sẽ được nghỉ 06 tháng thai sản. Nhưng nếu thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian được nghỉ hè thì cách tính sẽ thế nào?

Thời gian làm việc của giáo viên là 42 tuần


Theo quy định tại Điều 70 Luật Giáo dục 2005 sửa đổi 2009, giáo viên là những người làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp.

Với mỗi cấp học, giáo viên đều có thời gian làm việc là 42 tuần. Riêng thời gian làm việc của giảng viên đại học và cao đẳng là 1760 giờ sau khi đã trừ các ngày nghỉ theo quy định (Căn cứ vào Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT).

Dưới đây là chi tiết thời gian làm việc của giáo viên các cấp:

Công việc
Mầm non
Tiểu học
Cấp 2 và cấp 3
Dự bị đại học
Căn cứ
Giảng dạy
35 tuần​
35 tuần​
37 tuần​
28 tuần​
Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ
04 tuần​
05 tuần​
03 tuần​
12 tuần​
Chuẩn bị năm học mới
02 tuần​
01 tuần​
01 tuần​
01 tuần​
Tổng kết năm học
01 tuần​
01 tuần​
01 tuần​
01 tuần​
1567225945868.png
Sinh con trùng thời gian hè, giáo viên có được nghỉ bù?

Cũng theo quy định trên, thời gian nghỉ hè của giáo viên mầm non là 08 tuần; giáo viên tiểu học, cấp 2, cấp 3 và dự bị đại học là 02 tháng. Trong đó, bao gồm gồm cả nghỉ hàng năm. Và trong thời gian này, giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Bên cạnh đó, tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con của lao động nữ là 06 tháng. Nếu sinh đôi trở lên thì cứ mỗi một con, người mẹ sẽ được nghỉ thêm 01 tháng.

Như vậy, nếu 02 khoảng thời gian này của giáo viên nữ trùng nhau thì sẽ được giải quyết theo 02 phương án nêu tại Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB:

- Phương án 1: Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, giáo viên sẽ được sắp xếp nghỉ bù.

Lúc này, thời gian nghỉ bù của giáo viên nữ sẽ được tính bằng thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111, Điều 112 Bộ luật Lao động 2012:

- 12 ngày nếu làm việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày nếu làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có điều kiện sinh sống khắc nghiệt hoặc là lao động chưa thành niên hoặc là người khuyết tật;

- 16 ngày nếu làm việc ở nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt;

Đặc biệt: Cứ làm việc được 05 năm thì sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày làm việc.

- Phương án 2: Nếu do yêu cầu công tác, trường học không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên thì giáo viên sẽ được thanh toán tiền nghỉ hàng năm.

Trong đó, mức chi trả sẽ căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường học nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ ngày thứ Bảy, Chủ nhật (Căn cứ vào khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC).

Như vậy, nếu giáo viên sinh con trùng với thời gian nghỉ hè thì có thể được bố trí ngày nghỉ khác hoặc sẽ được thanh toán tiền nghỉ hàng năm. Các giáo viên nên lưu ý đến thông tin này để tránh thiệt cho bản thân.

Nguyễn Hương, LuatVietNam.vn, 22/8/2019
 

Bình luận bằng Facebook

Top